Søk

Trondheimsfjord behandler søknadene etter 1. februar og gir deg en tilbakemelding på om du har fått plass etter dette. Når du får svar bestemmer du for om du vil ha plassen. Ta kontakt på kontor@fredly.fhs.no hvis du lurer på noe.

Når kan du søke?

I alle folkehøgskoler, også på Trondheimsfjord, er det kontinuerlig opptak fra 1. februar. Du kan starte å søke allerede 1. oktober året før skolestart. Du vil da få en bekreftelse på at vi har mottatt søknaden, men du må vente til 1. februar før du får vite om du har fått plass. Det er uansett lurt å søke tidlig siden enkelte linjer kan gå fulle allerede i mars/april. Vi fortsetter opptaket så lenge vi har ledige plasser.

Hvem kan søke?

Du må være egnet til et år på folkehøgskole, og fylle minst 18 år i løpet av det året skolen starter. Unntaksvis tar vi inn 17-åringer dersom vi har ledige plasser på noen av linjene. For øvrig gjelder først til mølla-prinsippet, så det er lurt å søke tidlig. Les mer om de ulike linjene også for mer informasjon. 

På Lederutvikling må man være fylt 20 år i løpet av det året skolen starter, og i tillegg:
– Ha gått et år på folkehøgskole eller bibelskole tidligere
– Være tilpasningsdyktig og ha evner og anlegg innen det linjefaget man blir knyttet til

Når får jeg svar på min søknad?

Vi behandler søknadene fortløpende fra 1. februar, og da går det sjelden mer enn 2-3 dager før du får svar fra oss. Ta kontakt om du lurer på noe. Har du søkt og kommet inn på andre folkehøgskoler eller studier i tillegg til Trondheimsfjord, må du selvsagt gi beskjed om hvilken skole du har valgt.

Du må betale innmeldingspenger som bekreftelse på at du tar plassen. Dette vil du få informasjon om.  Tidlig på sommeren sender vi deg informasjon om hva du bør ha med deg til skolen, hvilken romtype du har fått, hva som skjer når og hvordan, om betaling, stipend- og lånesøknad fra lånekassen m.m.

Det finnes to unntak fra denne regelen:
– Utenlandske søkere som må søke om oppholdstillatelse i Norge.
– Elever som trenger spesielt tilrettelagte undervisningstilbud.

For disse gruppene kan skolene starte opptaket tidligere.