Politi, brann og fengsel

Er drømmen politi, brannmann eller fengselsbetjent?

Dette er linja for deg som vil bli bedre kjent med yrkene innenfor Politi, Brann og Fengsel. Gjennom aktiviteter, turer, besøk, idrett og ekskursjoner gir vi deg innblikk i yrkene. Du kan ta vekterkurs uten tillegg i prisen!

Med stor vekt på allsidig fysisk aktivitet vil du kunne bli rustet til en aktiv og trygg hverdag innenfor politi, brann eller kriminalomsorg.

Politifag

 • Politipatruljen
 • 112-sentralen
 • Første enhet på stedet
 • Kriminalteknikk
 • Forebygging
 • Arrestasjonsteknikk
 • Narkotika – hundetrening
 • Politi og fengsel i andre land
 • Beredskap

Brannfag

 • Brann og redning
 • Besøk på brannstasjon
 • Brannøvelse i samarbeid med brannvesenet
 • Brannslukking
 • Røykdykking
 • Menneskelig adferd ved brann og evakuering
 • Beredskap
 • Brannvern
 • Brannsport

Fengselsfag

 • Personsøk hund
 • Rusmiddelkunnskap
 • Frigjøring
 • Aksjonstrening
 • Kommunikasjon og samarbeid
 • Visiteringsøvelser av celle og person
 • Sikkerhet
 • Krisehåndtering

Øvelser

 • Spaningsøvelse
 • Førstehjelp
 • Brannslokking, Røykdykking
 • Gisseltaking, Masseopptøyer
 • Celleaksjon
 • PLIVO, Redningsøvelse
 • Casetrening m/ samband
 • Svømme- og redningskurs (i svømmehall)
 • Utvidet førstehjelpskurs med hjertestarter

Aktiviteter

 • Paintball, Lazertag, Luftgevær-, Rifle- og Leirdueskyting
 • Vannsport
 • Buldring og rappellering
 • Bungee-running og Slakk line
 • Trampolinepark og Klatreparkerer
 • Hundesøktrening
 • Massetjenestetrening og Celleaksjonstrening
 • Grottevandring, Fysisk aktivitet i ulikt terreng, Orientering
 • Overnattings- og dagsturer

Besøk / Ekskursjoner

 • Brannstasjon og 110-sentral
 • Politistasjon
 • Arrest
 • Fengsler med ulike sikkerhetsnivå
 • Politiskolen
 • Fengselsskolen
 • Tollstasjon

Tverrfaglig

 • Mulighet for å ta vekterkurset
 • Kommunikasjon og Håndtering av konfliktsituasjoner
 • Kulturforståelse og mangfold
 • Yrkesetikk, Holdninger, HMS og Risiko

Fysiske tester, øving til:

 • Fysisk funksjonstest KRUS
 • PHS-tester
 • Røykdykkertest

Nasjonal grunnutdanning for vektere (frivillig)

 • Introduksjon til vekteryrket og sikkerhetsbransjen
 • Kommunikasjon, konflikthåndtering, kulturforståelse og mangfold
 • Yrkesetikk og holdninger, Service og kvalitet, Helse, miljø og sikkerhet
 • Risikovurdering, Beredskapsplaner, Rapportlære
 • Fysiske, manuelle og administrative tiltak
 • Samarbeid med offentlige myndigheter
 • Førstehjelp
 • Alkohol, medikamenter og narkotika
 • Brannvern
 • Juss

Frivillig studietur til Florida, USA.

Turene i Norge varierer fra år til år. Vi har tidligere gjennomført turer både i Trondheim og Oslo innen både politi, fengsel, brann, toll, ambulanse og konsertarenaer. Vi samarbeider med linja Security – vekter og kan være med på vakthold ved store arrangementer som eksempelvis Nobels fredskonsert og Europaligaen.

Florida-turen består blant annet av rappelering med SWAT-team instruktører, møte med amerikansk politi, brannstasjon, skyting, CC-trening, Tactikal Controltraining, Tazer (frivillig…) og forskjellige turistattraksjoner.

Hvis du heller vil kan du reise med en av de andre linjene til Los Angeles, Hawaii, Øst-Afrika, Lanzarote, Spania eller Tyskland. Avgjørelsen tar du ca. 1. oktober. Du kan også velge å bli på skolen hvis du vil ha et rimeligere skoleår!

Hele skolen drar sammen på en obligatorisk studietur til Hellas i mai!


Lærer Ola Halgunset

Ola er utdannet allmennlærer med årsstudium i kroppsøving. Han drar også nytte av erfaringene fra deltidsjobben som brannkonstabel i undervisningen på linja. Ola brenner (ha, ha) for praktisk undervisning, og er en god motivator og tilrettelegger for allsidig trening. Dette legger et godt grunnlag for å være rustet til fysiske tester og en jobb innen politi, fengsel eller brann og redning. Ola har også vært arbeidsleder og daglig leder i en vekstbedrift før han startet på Trondheimsfjord. Hans humør og evne til å skape gode relasjoner gir godt læringsmiljø og trivsel på linja.

Mobil 99641830, Epost oh@ trondheimsfjord.fhs.no

Lærer Elinor Hunnestad

Elinor kom til Trondheimsfjord høsten 2020. Hun har lang erfaring fra Kriminalomsorgen. Der har hun jobbet både som fengselsbetjent, og med opplæring og veiledning av aspiranter ved KRUS. Hun er utdannet fengselsbetjent og lærer. I tillegg har hun veiledningsutdanning og master i yrkespedagogikk. Læring gjennom praksis er hennes visjon, og hun forteller mer enn gjerne fra tidligere arbeidserfaring. Elinor er glad i fjell sommer som vinter, og elsker å være aktiv.

Mobil 91173793, Epost eh@trondheimsfjord.fhs.no

Elev Filippa Kingdon: Jeg har lært veldig mye om politi, brann og fengsel, og i tillegg er jeg ferdig utdannet vekter! Vi gjør mye spennende og gøy, og jeg har fått mange nye venner. Veldig bra med besøk i fengsel og på brannstasjon, og ikke minst Hellas-turen. Jeg ville ikke vært året foruten!

Elev Jonas Karlsen: Stor klasse gjør at jeg har blitt kjent med mange bra folk. Linja har variert undervisning og dyktige lærere. Jeg er fan av treningsopplegget, vi trener sammen bl.a. på opptakskravene til phs og fengselsskolen.

$ Priskalkulator Politi, brann og fengsel

Slik blir du politi

For å kunne jobbe som politi må du ta en 3-årig utdanning ved politihøgskolen (PHS.)

På linja Politi, brann og fengsel på Trondheimsfjord folkehøgskole øver vi på opptakskravene til PHS. Hvis du trenger å forbedre noen fag fra videregående legger vi til rette for det. I tillegg blir du et år eldre i løpet av året, noe som også gjør det enklere å komme inn på PHS.

For å komme inn på PHS må du:

 • Være Norsk statsborger
 • Ha plettfri vandel
 • Ha generell studiekompetanse fra vgs
 • Ha minst karakteren 3 i norsk hovedmål, skriftlig
 • Bestå fysiske tester
 • Oppfylle visse medisinske krav
 • Være egnet for opptak etter vurdering av opptaksnemnda
 • Ha hatt førerkort klasse B i minst to år

Trondheimsfjord er et smart år for å forberede seg til opptak politihøgskolen.

Mange Trondheimsfjord-elever jobber i dag som politi rundt omkring i Norge!

Slik blir du brannkonstabel

For å bli brannkonstabel må du først få deg jobb som aspirant/vikar i et brannvesen. Der får du intern opplæring og avslutter med et grunnkurs.

På linja Politi, Brann og Fengsel på Trondheimsfjord folkehøgskole får du prøve deg på mange emner innen brannyrket. Vi har bl.a. fullt røykdykker-utstyr!

For å bli tatt opp til grunnkurs må du:

 • Få deg jobb som aspirant/vikar i brannvesenet
 • Ha gjennomført internopplæring i brannvesenet
 • Normalt ha gjennomført vgs
 • Oppfylle visse krav til fysisk og psykisk helse

På Trondheimsfjord får du prøvd ut om brann-yrket kan være noe for deg. En av våre lærere jobber i brannvesenet i kommunen.

Slik blir du fengselsbetjent

For å bli fengselsbetjent må du utdanne deg på kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter (KRUS.)

På linja Politi, brann og fengsel på Trondheimsfjord folkehøgskole får du lære mye om fengselsyrket. Vi øver også på opptakskravene!

For å bli tatt opp KRUS må du:

 • Ha generell studiekompetanse eller realkompetanse
 • Være 20 år eller eldre
 • Ha plettfri vandel
 • Ha førerkort klasse B
 • Ha god fysisk og psykisk helse
 • Bestå fysisk funksjonstest bestående av styrkeøvelser og utholdenhetsprøve

En av våre lærere har jobbet flere år som fengselsbetjent og som lærer på KRUS.

Flere Trondheimsfjord-elever jobber i dag som fengselsbetjenter rundt omkring i Norge.

Slik blir du vekter

For å kunne jobbe som vekter må du ta nasjonal grunnutdanning for vektere.

På linja Politi, brann og fengsel på Trondheimsfjord folkehøgskole er vekterkurset inkludert i prisen hvis du vil ta kurset!

Vekterkurset består av følgende:

 • 112 timer teoretisk grunnkurs
 • 45 timer praktisk grunnkurs
 • Avsluttende teoretisk og praktisk prøve

På Trondheimsfjord får du i tillegg mye mer relevant opplæring, opplevelser og praksis som er med på å gjøre deg attraktiv for jobb-markedet.

Svært mange Trondheimsfjord-elever jobber i dag som vektere rundt omkring i Norge!