Personvern / GDPR

Søkere, elever, ansatte, treningssenterkunder og gjesteforeleseres rettigheter

Om du søker opptak til, er elev, ansatt, treningssenterkunde eller gjesteforeleser ved Trondheimsfjord folkehøgskole, må vi samle inn og registrere blant annet navn, fødselsnummer, kontaktinformasjon. Uten disse opplysningene vil det ikke være mulig å utføre de oppgavene som ligger til en folkehøgskole både som studiested og arbeidsplass.

Hvilke personvernrettigheter har den som personopplysningene gjelder?

Når Trondheimsfjord folkehøgskole behandler vurderinger eller opplysninger om bestemte enkeltpersoner, for eksempel ansatte, elever, treningssenterkunder eller gjesteforelesere, har disse personene visse personvernrettigheter.

Rettighetene følger av personopplysningsloven med forskrift og omfatter. Følgende rettigheter er de viktigste:

  • Retten til informasjon: Når Trondheimsfjord folkehøgskole innhenter opplysninger direkte fra den som opplysningene gjelder, har han/hun blant annet rett på å få vite hva opplysningene skal brukes til, om Trondheimsfjord folkehøgskole vil utlevere de aktuelle opplysningene til andre og hvilke øvrige rettigheter han/hun har etter personopplysningsloven med forskrift. Trondheimsfjord folkehøgskole har en tilsvarende informasjonsplikt når det innhentes opplysninger om enkeltpersoner fra andre enn vedkommende selv
  • Retten til utvidet innsyn: Den som opplysningene gjelder har rett til å be om å få innsyn i personopplysninger som Trondheimsfjord folkehøgskole behandler om han/henne. Den enkelte kan også be Trondheimsfjord folkehøgskole om informasjon om hva som er gjort for å sikre at opplysninger som gjelder han/henne blir behandlet på en sikker måte
  • Retten til å kreve retting: Den som opplysningene gjelder har rett til å be Trondheimsfjord folkehøgskole om å korrigere uriktige, ufullstendige eller utdaterte opplysninger om seg selv
  • Retten til å kreve sletting og sperring: Den som opplysningene gjelder har rett til å be om sletting av opplysninger om seg selv som han/hun mener Trondheimsfjord folkehøgskole ikke har lovlig grunn til å behandle eller oppbevare. Han/hun har også rett til å be om sletting eller sperring av opplysninger om seg selv som vedkommende opplever som sterkt belastende

Dersom Trondheimsfjord folkehøgskole behandler personopplysninger med grunnlag i samtykke fra den som opplysningene gjelder, har den enkelte rett til når som helst å trekke sitt samtykke tilbake. Fredly folkehøgskole må da slette eller anonymisere alle opplysninger som vedkommende har gitt samtykke til at Trondheimsfjord folkehøgskole kan behandle om han/henne.

Den som opplysningene gjelder kan kreve erstatning fra Trondheimsfjord folkehøgskole dersom han/hun har lidd økonomisk eller ikke-økonomisk overlast som følge av alvorlige personvernkrenkelser ved behandling av personopplysninger.

I tillegg har allmenheten («alle og enhver») rett til å få generell informasjon om hvordan Trondheimsfjord folkehøgskole behandler personopplysninger i undervisning, administrasjon og formidling. Det skal blant annet informeres om hvilke typer personopplysninger Trondheimsfjord folkehøgskole behandler og hva opplysningene brukes til.

Trondheimsfjord folkehøgskole informerer studenter om dette i sin personvernerklæring.

Nettside, personvern og informasjonskapsler

På nettsiden bruker vi informasjonskapsler (cookies) for å analysere bruken av siden, samt danne en profil for å tilpasse markedsføring til dine interesser. Det er ditt valg om du ønsker å tillate lagring av informasjonskapsler knyttet til statistikk og markedsføring. Noen informasjonskapsler kan ikke velges bort, da de er knyttet til nettsidens ytelse. Du kan selv slette informasjonskapsler i din egen nettleser. Se instrukser for sletting i nettleserens hjelpefunksjoner eller i veiledningen til nettvett.no.

Webanalyse

Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics for å kunne analysere bruken av nettsiden, slik som sideklikk og tid på ulike sider. Verktøyet samler også inn annen tilgjenglig data, som type nettleser, skjermstørrelse og enkel demografi. All statistikk fra Google Analytics er anonymisert og ikke sporbar til hver enkelt bruker.

Kontaktskjema

Opplysningene som fylles ut når du sender inn kontaktskjema lagres hos oss for å kunne behandle henvendelsen, og er basert på samtykke. Dersom du ønsker at opplysningene skal slettes, ta kontakt med oss.

Hvem kan ansatte, søkere, elever, treningssenterkunder og gjesteforelesere henvende seg til for å ivareta sine personvernrettigheter?

Den enkelte skal ta kontakt med administrasjonen ved Trondheimsfjord folkehøgskole dersom han/hun ønsker å gjøre sine rettigheter gjeldene i forhold til et bestemt system eller tjeneste. Dette kan gjøres ved å sende e-post til følgende adresse: kontor@trondheimsfjord .fhs.no

Dersom den enkelte ikke får den hjelpen som han/hun trenger fra utøver av behandlingsansvaret, kan vedkommende henvende seg direkte til rektor ved Trondheimsfjord folkehøgskole. Dette gjøres ved å sende e-post til følgende adresse: rektor@trondheimsfjord .fhs.no