Sjekk passet ditt!
Bakerst i matsalen ligger en navneliste. Sjekk at navnet ditt stemmer med navnet i passet ditt. Hvis det er riktig skriver du X, hvis ikke må du skrive ned navnet ditt slik det står i passet ditt!