Fotball møter ved klokketårnet

Frisbee møter ved blomsterøya

Mestrenes mester møter ved trampolinene

Gårdgames møter på grusbanen

Bootcamp møter på grusbanen

Dans møter i aerobicsalen

Perling og strikking møter i klasserom 2

Volleyball møter i gymsalen

--