Påminnelser torsdag 09.09.2021:

14:00 Avreise til forhåndsstemming i Børsa

14:55 Geitegruppa møter i samlingssalen

15:05 De som skal sitte i debatt-panelet møter på klasserom 3

-